PhDr. Mgr. Jiří Fišer, CSc.

dopravní psycholog a soudní znalec
Krymská 5, 360 01 Karlovy Vary
Poukazuje na skutečnost, že reakce osobnosti na podmětovou situaci jsou stálými ve své konkrétní odezvě ...

Dnem 28. září 2013 mě pan ing. Hodina doručil e-mail, aby jsem se pro podjatost vzdal vypracování znaleckého posudku, nebo aby jsem se oprostil při jeho zpracování od jakékoliv generové zaujatosti ...

Vážným problémem, který doslovně se podílí na deformující likvidaci pozitivních vlastností člověka spočívá v tom, kdy stát není „ schopen“ vytvořit demokratické právní a mravní prostředí ...

Starší generace po staru ( zabezpečených životních hodnot) žít již nemohou a ne vždy se duševně „ aklimatizují „ na falešné prezentování fungování demokracie ...

Rozvedl jsem se následně po té, kdy obě dcery uzavřely svá manželství. Byl jsem pro děti dobrým rodičem, i v době, když jsem byl pracovně v zahraničí.Vyjádření ke znaleckému posudku Jiřího Fišera, doplnění námitky podjatosti - část 1

Vyjádření ke znaleckému posudku Jiřího Fišera - část 2

Odpovědi na otázky znalce


Kontakt: info@jirifiser.comPerličky ze znaleckého posudku

25.6.2015

... aneb názorná ukázka toho, kdo u nás také může posuzovat životy jiných lidí. Pokud se vám bude zdát, že autor občas zapomněl, na co navazuje, nejste sami. Veškeré citace jsou uvedeny v autentické, nijak neupravené podobě, z jediného posudku, který se měl týkat péče o dítě. Jak uvidíme, autor do něj zakomponoval i jiná témata...

V roce 2006 se otec nezletilého rozhodl, že společně zplodí děcko...

Rozhodující pro otce bylo vychovávat od malinka k samostatnosti,proto matka   nedávala otci tolik důvěry, aby byl se synem sám protože mnu nevěřila.

Matka je přesvědčena o tom, že více jako upřímný zájem o syna mu daleko více jde o to, aby se vrátila k dalšímu spolužití a vzhledem k tomu, že to není možné. tak volí aktivity jak nejlépe ,mě potrestat a vyřídit si se mnou „ nesplacené účty!.

Otec nebyl schopen matce ani dovést brýle ze Starého bytu.

Vstřícnost rodiny matky se vůči němu vystupňovala.

Již tři znalecké posudky jednobuněčně podporují, které je dle mnoha výzkumů nejlepší pro dítě ...
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Matějková
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Tátové, Výživné