PhDr. Mgr. Jiří Fišer, CSc.

dopravní psycholog a soudní znalec
Krymská 5, 360 01 Karlovy Vary
Budete souhlasit s rozhodnutím o určení syna do výchovy a výživy matky za předpokladu, pokud nedosáhne hodnocení takových schopností, o kterých se domníváte, že jsou do současnosti nadstandardní?

Ne. Děti mají právo na to, aby jim zůstali máma i táta jako fungující rodiče, bez ohledu na schopnosti dětí. Syn je se mnou rád a rozumíme si. Navíc u mne může navštěvovat školu, která není žádným drilem, ale dobře rozvíjí nadané i méně nadané děti. Montessori metoda výuky velmi pružně reaguje na skutečné schopnosti dětí. Syn je již například dost pokročilý v matematice a v běžné škole by se tak asi nudil. Pokud by zůstal ve výlučné péči matky, zřejmě by mu nezajistila kvalitní vzdělání, ale také by pokračovala v dosavadní snaze odstavit syna ode mne: zejména omezovat jeho pobyt se mnou, ale i náš telefonický kontakt, nepodávat mi o synovi informace apod. Důkazů o tomto jejím chování je ve spise řada.

Proč se domníváte, že právo ve výchově mít syna patří Vám, když nejste schopni se téměř na ničem dohodnout? Vysvětlete mně, proč Váš spis má 16 kg.

Nedomnívám se, že právo mít syna ve výchově patří pouze mně. Ale patří také mně, stejně jako matce. Syn má právo na nás oba bez ohledu na náš vzájemný vztah. Neschopnost dohody je do značné míry dána tím, že matka prosazuje pouze své představy a nemá snahu hledat kompromis, neboť jí zatím soudy vycházely dosti vstříc. S tím podle mě souvisí i to, proč spis narostl do těchto rozměrů:

a) dlouhodobě se snažím zachovat synovi péči obou rodičů  - nejprve v úplné rodině, nyní každý zvlášť - a v tomto směru opakovaně činím své návrhy
b) matka dlouhodobě nemá zájem se dohodnout a péči obou rodičů zachovat
c) soudy dosud podporovaly matku v tomto přístupu a nedochází tak k žádnému posunuVyjádření ke znaleckému posudku Jiřího Fišera, doplnění námitky podjatosti - část 1

Vyjádření ke znaleckému posudku Jiřího Fišera - část 2

Perličky ze znaleckého posudku


Kontakt: info@jirifiser.comKarlovarský psycholog Jiří Fišer položil v rámci znaleckého zkoumání otci několik otázek, z nichž většina je silně manipulativních. Na tyto otázky požadoval písemnou odpověď. Zde jsou i s odpověďmi:


Odpovědi na otázky znalce

23.7.2013

Proč se Vaše žena rozhodla definitivně Vás opustit a odešla ze dne na den bez Vaší asistence?

Motivaci mé ženy by asi lépe vysvětlila ona sama. Nejsem si totiž vědom žádných závažných důvodů, proč by se měla takto chovat. Dohodli jsme se, že Vánoce roku 2008 syn stráví s námi oběma, pomohl jsem jí i s opětovným přistěhováním ke mně, přesto den před Štědrým dnem syna tajně unesla ke své matce do Kynšperka. Je však pravdou, že obdobně postupovala už rok před tím. Syna odvezla ke své matce údajně na návštěvu a pak mi sdělila, že tam i s ním zůstane a ani tam nemám jezdit. Podobně nečekaný byl i její odchod bez syna v listopadu 2008, kdy po návratu od své matky mi sdělila, že chce odejít a do dvou dnů se skutečně odstěhovala a nechala mi syna v péči. Snad tedy byla určitou motivací její silná závislost na své matce, případně ve stejném místě žijící sestře.

Jste přesvědčen o tom, že syn je schopen zvládnout rozsah učiva na dvou různých školách? IQ je jenom předpokladem, nikoliv zárukou výslednosti.

Schopnost syna zvládnout střídavou výchovu kladně hodnotili dva soudní znalci (PhDr. Fiedler a PhDr. Tesař). Do současné doby syn navštěvoval bez problémů dvě školky, montessori a obyčejnou. Střídat školy je samozřejmě obtížnější. Jsem však přesvědčen, že by uspokojivě zvládl střídání v delších intervalech - po půl roce nebo po roce. Některé děti takto střídají ne jen dvě stálé, ale dokonce řadu různých škol, i v různých zemích. Pokud by ani takové střídání nezvládal, navrhoval bych, aby navštěvoval kvalitní školu v Praze a u matky byl o víkendech a o prázdninách. Byl by tak přibližně 200 dní v roce se mnou a 160 dní s matkou a byla by mu tak zachovaná péče obou rodičů. S matkou by navíc ve dnech volna trávil podstatně víc času než se mnou ve školních dnech. Pokud by matka využívala svůj byt v Praze, který sama vlastní, byla by dělba péče ještě snazší.
Střídavá péčeJedenDomov, Kája, Matějková
Nečas, OSPOD, Praha 3, Soudci
Střídavka, Tátové, Výživné